Tarieven

Een exacte opgave van de totale kosten is niet mogelijk. Eén en ander is sterk afhankelijk van de toe te passen apparatuur en vooral ook van de duur van de behandeling en de medewerking. Tijdens de bespreking van de onderzoeksresultaten wordt of werd u een globale prognose van de behandelingsduur, de apparatuursoorten en de daaraan gerelateerde kosten gegeven. Benadrukt wordt dat het altijd om een schatting gaat!

TOELICHTING:

NB: Code F911 “Inkopen op uitkomst orthodontie”  staat wel in de onderstaande standaard-tabel vermeld, maar kunnen wij niet aanbieden.

1. Laboratoriumtechniek en materialen
De techniek en/of materiaalkosten zijn niet in de onderstaande tarieven begrepen. Deze worden uiteraard vooraf, waar dit mogelijk is, door ons aangegeven in de offerte.
In zijn algemeenheid is het zo dat het totaalbedrag van het grootste deel van de behandelingen valt tussen de € 2500,00 en € 3000,00 – alles inbegrepen.
Voor Invisalign™ geldt doorgaans een totaalbedrag van € 2700,00 tot € 3500,00; voor kinderen tot 20 jaar zijn de tarieven voor Invisalign™ vaak lager.

2. Afwijkende tarieven
Van de tarievenlijst zal naar beneden worden afgeweken indien de behandeling veel simpeler is in de uitvoering is dan gebruikelijk.
Het tarief voor een vergeten afspraak bedraagt 17,50 euro per gereserveerd kwartier.

3. Toepassing tarief
Deze tarieven gelden voor iedereen. Indien uw ziektekostenverzekeraar een contract met uw zorgaanbieder heeft afgesloten, kunnen andere tarieven gelden. Dit is echter bij ons niet het geval.

Het goed opvolgen van de behandelingsinstructies draagt zeker bij tot het zo kort mogelijk houden van de behandeling. Na de actieve behandelingsperiode van de tand c.q. kaakverplaatsing, volgt nog een periode van retentie, waarin het behandelingsresultaat wordt gestabiliseerd. Dit gebeurt doorgaans met dunne staaldraad- of titaniumspalkjes welke achter de tanden worden bevestigd. Deze noemen we ook wel retentiedraadjes. Vaak wordt er tijdens de nacht in het begin van de retentiefase ook nog uitneembare apparatuur toegepast.

Een beugelconsult wordt in rekening gebracht bij elk eerste bezoek in een kalendermaand. Slaan we een maand over dan wordt er dus voor die maand niet gedeclareerd.

Behandeling met doorzichtige of gedeeltelijk doorzichtige brackets is bij ons ook mogelijk. Hiervan zijn wel de materiaalkosten wat hoger, de kwaliteit van deze brackets is echter minder dan die van stalen brackets.

De declaraties worden doorgaans elke maand verzonden. De betalingstermijn bedraagt vier weken.

De declaratieafhandeling hebben wij uitbesteed aan Netpoint Factoring. Wanneer u vragen heeft over de nota neemt u dan in eerste instantie contact met hen op via www.uwdeclaraties.nl.

Onderstaand ziet u de nu geldende tarieven.
NB: Categorie A betreft de “gewone” orthodontische behandelingen welke voor 95% van onze patiëntengroep van toepassing is; Categorie “B” geldt voor patiënten met zeer ernstige afwijkingen, echter niet vergelijkbaar met Schisis en Categorie “C” geldt voor patiënten met schisis (“hazenlip”) of vergelijkbaar. Categorie B en C wordt altijd vanuit de basisverzekering vergoed.
De tariefregels voorzien van een * : hier moeten de techniekkosten nog bij worden opgeteld. Deze verschillen doorgaans per patiënt en zijn ook afhankelijk van hetgeen de leveranciers aan ons berekenen.