Bijsluiter

Er zijn aan orthodontische behandelingen helaas ook risico’s verbonden. Deze risico’s zijn nog altijd en blijven een onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. De bekendsten zijn:

 • a. Niet bereiken van het behandeldoel
  Wanneer we de vooraf met u besproken doelstellingen niet (helemaal) kunnen halen dan betekent dit daarmee doorgaans niet dat de behandeling mislukt is. Vaak ziet u of merkt u dit zelfs niet. Uiteraard zullen we dit met u bespreken en trachten te bepalen wat de oorzaak hiervan is en of het zinvol is een andere behandelstrategie te kiezen om toch tot een beter resultaat te komen.
 • b. Recidief
  Tanden, kiezen en kaken hebben vaak de neiging om na een correctie de oorspronkelijke plaats in meer of mindere mate op te zoeken. Dit noemen we “recidief”. Van sommige afwijkingen is bekend dat ze “recidiefgevoelig” zijn. Dit zal ook vooraf met u worden besproken. Vaak is de recidiefgevoeligheid echter vooraf niet helemaal in te schatten.
  De oorzaak van recidief is afhankelijk van meerdere factoren, te denken valt aan de veerkracht van het tandvlees; de functies van de spieren en afwijkende groei.
  Verder is het een feit dat tanden, kiezen en kaken nooit stil staan. Altijd en bij iedereen is er “voortschrijdende ontwikkeling” en veroudering waarbij er veranderingen optreden die we niet willen.
  We proberen echter de effecten van de bovengenoemde factoren zo gering mogelijk te houden door het na de behandeling toepassen van “retentiebeugels” ook wel retainers genoemd. Dit vaak in de vorm van “spalkjes” of “retentiedraadjes” welke achter de tanden geplaatst worden en alleen worden verwijderd wanneer er een reden voor is. Dit kan zijn doordat de mondhygiëne er teveel door gehinderd wordt of dat u zelf prefereert deze spalkjes te laten verwijderen.
  Vaak worden er voor het laten stabiliseren van de stand van de kiezen ook uitneembare retainers toegepast; de draagtijd hiervan is doorgaans één tot twee en dan uitsluitend ‘s nachts.
  Het fenomeen recidief maakt dat wij na het beëindigen van de behandeling gedurende ongeveer vier jaar nacontroles doen, doorgaans totaal vijf stuks. Hiervoor wordt het normale behandelingsmaandtarief per controle berekend.
 • c. Wortelresorptie
  Ten gevolge van de tandverplaatsing met beugels worden de wortelpunten doorgaans wat stomper. Dit betekent dat er circa één tot drie millimeter van de wortelpunt verdwijnt. Dit noemen we “wortelresorptie”. Wanneer het beperkt blijft tot een paar millimeter is dit geen enkel probleem. Hoogst zelden komt het voor dat er veel meer dan een paar millimeter van de wortel verdwijnt. Dit kan soms extreme vormen aannemen waarbij in korte tijd een groot deel en sms bijna de gehele wortel verdwijnt. Soms is er een relatie met een eerder ongeval, maar vaak is de oorzaak volstrekt onduidelijk. Extreme vormen van wortelresorpties openbaren zich doorgaans in de eerste twaalf maanden van de behandeling; het actieve proces stopt meestal volledig met het beëindigen van de behandeling. Om deze redenen maken wij ter controle doorgaans halverwege de behandeling een overzichtsröntgenfoto en tegen het einde van de behandeling soms nog één ter controle van de wortelposities in de kaken.
 • d. Nikkelallergie
  Nikkelallergie is een vrij zeldzaam voorkomende aandoening welke zich uit door rode uitslag op de bovenarmen, knieholten en op de borst-buikregio.
  Vaak is het bekend wanneer iemand een echte nikkelallergie heeft. Meldt dit aan ons want wij gebruiken nikkelhoudende materialen. Uit onderzoek blijkt echter dat de door ons gebruikte producten nauwelijks (en dan nog maar voor korte duur) een stijging van de nikkelwaarden in het bloed veroorzaken. Een beugelbehandeling hoeft dus geen beperkende factor te zijn bij iemand met een dergelijke allergie.
 • e. Kleinere ongemakken
  Alle beugeltypen veroorzaken vaak de eerste dagen wat last. In de regel verdwijnen dit na een paar dagen wel vanzelf. Indien dit niet het geval is dan neemt u uiteraard contact met ons op!
 • f. Ontkalkingvlekjes en gaatjes
  Dit soort schade wordt nooit door beugels veroorzaakt. Het is wel zo dat bij het dragen van beugels het risico op het krijgen van ontkalkingen en gaatjes wat groter is. Daarom is het van groot belang om terughoudend te zijn met het gebruik van zoetwaren, fruitsappen, limonades, frisdranken en gezoete melkdrankjes. Uiteraard is meer dan normale aandacht vereist voor een goede mondhygiëne.

B.J. Hagen
Februari 2010