Welkom bij Craioveanu en Hagen orthodontisten

Corona protocol

Op basis van de Leidraad Mondzorg Corona hebben we onze huisregels aangepast:

 • Alleen degene met de afspraak mag de praktijk betreden. Familieleden, begeleider(s) en/of anderen mogen niet mee naar binnen en wachten buiten of in de auto. Graag ook buiten de praktijk de 1,5 meter afstand ten opzichte van anderen respecteren.
 • Bij eerste afspraken (intake) of besprekingen van het behandelplan mag 1 ouder of begeleider mee.
 • Begeleiders en patiënten dragen bij binnenkomst in de praktijk een mond-neusmasker.
 • Bij vragen tijdens de behandeling meld u deze dan bij de receptioniste. Dit kan vooraf telefonisch, maar liever nog via e-mail ( receptie@orto.nl ).
 • De praktijk mag pas 1 minuut voor de afgesproken tijd betreden worden. Indien men te vroeg arriveert graag buiten de praktijk wachten, bijvoorbeeld in de auto.
 • Gebruik overvloedig handalcohol voordat u binnen komt. De dispenser hangt links voor de entreedeur. Gebruik bij het aanmeldscherm wederom handalcohol en neem na het aanmelden plaats in de wachtkamer op tenminste 1,5 meter van andere patiënten.

Behandeling kan uitsluitend plaatsvinden wanneer u geheel gezond bent, dus ook vrij bent van verkoudheid en/of hoesten en zeker ook koortsvrij bent.
Tevens mag u in de laatste 14 dagen niet in contact geweest zijn met een met Corona besmette persoon en indien u zelf een Corona besmetting heeft gehad dan moet u tenminste 14 dagen geheel klachtenvrij zijn.

Onze praktijk staat voor hoogwaardige orthodontie in een klantvriendelijke omgeving.
Uw behandelaars zijn als orthodontist in het BIG-register ingeschreven onder nummers 39914506002 (Andrea Craioveanu) en 69021310102 (Barend-Jan Hagen).

Op deze site vindt u allerlei zaken terug welke bij een orthodontische behandeling komen kijken; we hopen hiermee naar u zo informatief mogelijk te zijn.

LET OP: Declaraties worden via Netpoint Factoring naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Sommige verzekeringsmaatschappijen sturen u de nota voor het eigen risicogedeelte zelf toe; voor de meeste verzekeringen geldt echter dat u de eigen risico-nota via Netpoint Factoring ontvangt. Teneinde kosten te besparen worden de nota’s zoveel mogelijk via e-mail naar u verzonden.
NB: Nota’s van Netpoint Factoring  met een klein bedrag worden pas verzonden als het openstaand bedrag hoger is dan Eur 2,50.

Inloggen (rechts hiervan) op uw persoonlijke pagina is alleen mogelijk wanneer u al patiënt bij ons bent.
U heeft hiervoor een pincode nodig. Deze vindt u op de kostenbegroting die in de achterflap van ons infoboekje zit. Deze heeft u van ons gekregen bij het bespreken van het behandelplan.
Ook treft u de pincode aan op de oproepbrieven welke u van ons ontvangen heeft.
Het ingeven van uw e-mailadres is bij het voor de eerste maal inloggen noodzakelijk.
Is uw e-mailadres al bij ons bekend dan kunt u ook de pincode direct gemaild krijgen door te klikken op “pincode kwijt of aanvragen”.

Wanneer er meerdere gezinsleden bij ons ingeschreven zijn, waarvan u de gegevens in het afgeschermde deel van de site wilt bekijken, dan is het bij het “schakelen” nodig om eerst uit te loggen of uw browser te sluiten en dan opnieuw met de gegevens van de andere huisgenoot in te loggen.

Inloggen geeft u de volgende mogelijkheden:

 • Uw afspraken nakijken
 • Eigen foto’s bekijken/downloaden
 • Receptjes voor fluoride mondspoeling opvragen
 • Uw gegevens bijwerken
 • SMS waarschuwingsservice instellen
 • Financiële overzichten bekijken
 • Elastiekjes bestellen

De praktijk is direct telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17.00 uur. Op vrijdag is dit van 8:30 tot 12:00 uur.
Wanneer er buiten de praktijktijden iets met de beugel gebeurt, krijgt u via het keuzemenu te horen hoe wij, ook in het weekend en tijdens de vakanties, bereikbaar zijn.
Het telefoonnummer is: 0165 – 558889

Uw adres en uw verzekeringsmaatschappij worden steeds bij elke afspraak automatisch via uw burgerservicenummer (BSN) gecontroleerd en zonodig bijgewerkt. Een adreswijziging aan ons sturen is dus niet nodig, tenzij u naar het buitenland verhuist.
Het is beslist niet altijd mogelijk de behandeling buiten schooltijd te laten plaats vinden. Doorgaans is er altijd wel een goede oplossing te vinden door een tussen-uurtje of een pauze aan te spreken.

Meerdere afspraken vooruit boeken maakt het makkelijker om met specifieke wensen rekening te houden.