Privacy Policy

Wij respecteren de privacy van de gebruikers van deze  site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit in het belang is van uw behandeling bij ons en dan alleen na uw uitdrukkelijke toestemming.

Wanneer uw dossier moet worden overgedragen aan een andere behandelaar (buiten onze praktijk) dan vragen wij u om hiervoor een rechtsgeldig ondertekend verzoek in te dienen. Wij hebben hiervoor specifieke formulieren beschikbaar.

Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Hagen Ortodontist gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Hagen orthodontist, dan kunt u contact met ons opnemen via info@orto.nl