Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

– de eigenaar: de eigenaar van de website;
– gebruik(en): alle denkbare handelingen;
– u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
– de content: alle in de website aanwezige inhoud;

– Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
– De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien
van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
– De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.
– Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
– Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk
te worden verzocht. Zonder schriftelijke toestemming van onze kant mag u geen content of delen van deze pagina gebruiken.

Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact opnemen met ons via info@orto.nl.