Invisalign

Sinds 2005 werken wij met Invisaligntm, het vrijwel onzichtbare en uitneembare beugelsysteem van Align Technology Inc. uit de USA.

Aligner

Aligner

Aligner

Of een behandeling met dit systeem voor u of voor jouw een goede keuze is, kan doorgaans tijdens het eerste consult worden bepaald.

Algemeen kan gesteld worden dat een volledige behandeling met Invisalign kostbaarder is dan met de tot nu toe gebruikelijke orthodontische apparatuur. De behandelingsduur is vergelijkbaar met die van de “gewone” beugels.

Wilt u meer weten over Invisalign, klik dan hier.

Invisalign in de mond

Invisalign in de mond

Invisalign in de mond