Coronaprotocol

Eerdaags een afspraak bij ons?

Op basis van de Leidraad Mondzorg Corona hebben we onze huisregels aangepast:

  • Alleen degene met de afspraak mag de praktijk betreden. Familieleden, begeleider(s) en/of anderen mogen niet mee naar binnen en wachten buiten of in de auto. Graag ook buiten de praktijk de 1,5 meter afstand ten opzichte van anderen respecteren.
  • Bij eerste afspraken (intake) of besprekingen van het behandelplan mag 1 ouder of begeleider mee.
  • Begeleiders en patiënten dragen bij betreden van de praktijk een mond-neusmasker.
  • Bij vragen tijdens de behandeling meld u deze dan bij de receptioniste. Dit kan vooraf telefonisch, maar liever nog via e-mail ( receptie@orto.nl ).
  • De praktijk mag pas 1 minuut voor de afgesproken tijd betreden worden. Indien men te vroeg arriveert graag buiten de praktijk wachten, bijvoorbeeld in de auto.
  • Gebruik overvloedig handalcohol voordat u binnen komt. De dispenser hangt links voor de entreedeur. Gebruik bij het aanmeldscherm wederom handalcohol en neem na het aanmelden plaats in de wachtkamer op tenminste 1,5 meter van andere patiënten.

Behandeling kan uitsluitend plaatsvinden wanneer u geheel gezond bent, dus ook vrij bent van verkoudheid en/of hoesten en zeker ook koortsvrij bent.

Tevens mag u in de laatste 14 dagen niet in contact geweest zijn met een met Corona besmette persoon en indien u zelf een Corona besmetting heeft gehad dan moet u tenminste 14 dagen geheel klachtenvrij zijn.